Een top buurt

Er zal op deze site zelden over ziekenhuizen gesproken worden, gewoon omdat dit een goed nieuws site wil zijn.  Ik wil daar deze keer een uitzondering voor maken en wel om de reden dat er een grote dankbaarheid is voor wat op medisch gebied mogelijk is in Nederland en de betrokkenheid van buurtgenoten in een bijzondere situatie.

Jos was een hok aan het uitmesten op 26 februari, maar het ging niet zo lekker.  Zijn been zwabberde wat, hij had geen kracht en was misselijk.  Hij ging naar binnen, at wat en ging op de bank liggen. Wilma kwam enige tijd later thuis en hij vertelde dat hij niet lekker was.  De combinatie van misselijk en het wijzen naar zijn borst deed meteen alle alarmbellen rinkelen,  de spoedlijn van de huis arts werd gebeld en met strontbroek en al is zij met hem met grote vaart daarheen gereden.  Daar werd een hartfilmpje gemaakt en direct de ambulance gebeld.  Doordat men dacht dat er een infarct bezig was, en gedacht werd dat er gedotterd moest worden werd besloten hem naar het OLVG te brengen.  In eerste instantie leek het mee te vallen, de kransslagader was nagekeken, maar er werd geen vernauwing gevonden… Een uur later werd alles anders…

Men had op een CT scan een scheur ontdekt in zijn aorta.  Met grote haast is hij in de OK beland waar een langdurige operatie volgde. Het bovenste gedeelte van de aorta ongeveer 20 cm is nu van kunststof. Wij vinden  het onvoorstelbaar dat dit mogelijk is, grote bewondering is er voor mensen die hem opereerden en verzorgden.

Bewondering ook voor de mensen die paraat stonden om ons bedrijf gaande te houden.  In de eerste plaats Wim, Nils en Astrid.  Maar ook hele lieve mensen in de buurt die deden wat nodig was, bijvoorbeeld bij het helpen met moeilijke bevallingen van schapen en koeien, soms midden in de nacht. Een andere buur kwam iedere dag twee maal om bij de schapen te kijken en het voer aan te schuiven.  Weer een ander kwam helpen toen de melkmachine niet wilde starten.  Iemand bracht een pannetje soep….en zo nog meer hulp en dingen die aangeboden werden.  We hebben ervaren dat we in een top buurt wonen waar grote betrokkenheid is in tijden van crisis.