Trots op onze buurtvereniging

Op zaterdagavond 17 februari 2018 werd in de Kerchhaen gevierd dat onze goede oude buurtvereniging 80 jaar geleden werd opgericht. Na de feesten van 325 jaar bestaan van de Beemster in  1937 werden de erepoort en bloembakken verkocht, dat geld vormde  het startkapitaal van Ons Hoekje.  Pieter Kramer van boerderij Wapenrust opperde in de herfst van 1937 om een buurtvereniging op te richten. Het goed hebben met elkaar, en het elkaar steunen in tijden van nood,  was het doel.  14 januari 1938 was Ons Hoekje daar…..

Inmiddels zijn we 80 jaar verder… en hebben we de beste buurtvereniging van de wijde omtrek.  Wie doet het ons na om voor 115 mensen een klinkend feest te geven met taart en hapjes en onbeperkt bier, wijn en fris in de Kerckhaen,  en waarvan de rekening geheel voldaan kan worden uit het kasgeld?

Wat zouden de eerste bestuurders trots zijn geweest wanneer ze wisten dat Ons Hoekje tot in lengte van jaren actief zou blijven.  Laten wij zelf ook verheugd zijn in het feit dat we mogen wonen in een buurt waar de mensen elkaar kennen, en nabij zijn wanneer het nodig is.  Drink vanavond een neut of neem een extra borrelnoot en realiseer je dat onze buurt een juweel is in de uitgestrekte polder.

********************************************************************

Helemaal onderaan dit artikel ziet u een foto van de allereerste bladzijde uit 1938 van het notulenboek. Omdat het moeilijk te lezen is heb ik even de tekst voor u uitgetypt.

Buurtvereniging Ons Hoekje

In het jaar 1937 hebben de bewoners van Nederlands schoonste polder ‘de Beemster’ het feit herdacht, dat 325 jaar geleden, de beroemde molen maker Jan Adriaan zoon Leegwater het Beemstermeer heeft droog gelegd.  Dit feest is op waardige wijze herdacht.  Op verschillende kruispunten waren Eerenpoorten opgericht.

De bewoners van de omgeving van de Hoek Volgerweg, Jisperweg hebben gezamenlijk op het kruispunt een grote zuil geplaatsd met daarboven een mooie molen. De heer A. Groot was de molenmaker en de ontwerper van de zuil.

Na afloop van de feesten is in de schuur van Zeekant een verkoping gehouden van de gesloopte eerepoort, om het kas tekort te dekken.

Op die avond heeft de heer Zeekant getoond een goed verkoper te zijn. De plantjes, latjes en bloemen brachten een hoop geld op. Het resultaat was een klein overschot.

Het was die avond niet alleen een verkoping, maar het werd een gezellig feest, met een vriendschappelijke scheer. Op het einde der avond bracht de toen 82 jarige heer P. Kramer het idee naar voren om jaarlijks zo’n feest te organiseren.

Over dit feest en de houtverkoping is nog jaren gesproken. Verschillende van de toen aanwezige heren hebben hun schouders eronder gezet en is er een comité gevormd voor de oprichting van een buurtvereniging.

Er waren voorstanders en zoo als altijd tegenstanders. Maar hun arbeid werd beloond, want op 14 januari 1938 is ten huize van den heer Jac. Zeekant de buurtvereeniging “Ons Hoekje”opgericht.

De vereniging stelt zich ten doel elkander bij rampen of tegenspoed bij te staan en te helpen, zonder aanzien des persoons. Naast burenplicht en algemene belangen zal getracht worden door het houden van feestavonden en excursies een gezond vereenigingsleven te verkrijgen en behouden. De contributie zal bedragen één gulden en twintig cent per jaar.

NB.

Arie Groot  (de molenmaker en zuilmaker) woonde waar nu de Koszack stud is aan de Zuiderweg

Jac. Zeekant (de verkoper) woonde waar nu Rob van Koningsbrugge woont aan de Jisperweg.

Pieter Kramer ( de bedenker) woonde op Wapenrust waar nu Jos en Wilma Konijn wonen.

Wim Konijn prikslee kampioen

In plaats van een Nieuwjaarsreceptie gingen we dit jaar naar IJsbaan de Westfries in Hoorn.  De eigen priksleeën werden meegenomen en op een speciaal voor Ons Hoekje afgezette baan konden wij onze prikslee wedstrijd houden die door Wim Konijn werd gewonnen. We kregen een rondleiding en chocomel met apfelstrudel.  Door sommigen werden de schaatsen ook nog onder gebonden.