Tai Chi wie doet er mee?

Wim van der Werff is door de burendag in aanraking gekomen met Tai Chi.  Onze beste buur Piet-Jan Doets was toen onze leermeester.  Nu heeft Wim het plan opgevat om een cursus Tai Chi te organiseren.  Er kunnen nog deelnemers bij. Het is in de Lourdesschool om 20: 00 uur.  In eerste instantie 10 keer.  Het kost inclusief zaalhuur 11,50 euro.  Het begint op 23 januari.  Wil je er ook bij bel dan met Wim.