Stormschade

Er is stormschade op de buurt.  De mooie treurwilg bij de familie Groot aan de Volgerweg  (buur van Jan Knook woont pal naast de Middenweg)  is gesneuveld.