Schrijf in de agenda

22 juni  Midzomeravond wandeling…. laat de zomer maar komen

17 juli   Oefenen steenwerpen

23 september   Burendag.